Stomatološka ordinacija Fildent - Užice

Lepota je estetska kategorija koja tradicionalno označava savršenstvo sklada. U običnom govoru, lepotom se najčešće naziva svojstvo osobe, predmeta ili ideje koja na ispunjava osećajem prijatnosti. U filozofiji lepota je jedna od temeljnih kategorija kojima se poimaju suštinska svojstva bića. Oblast filozofije koja se bavi lepotom kao svojim predmetom se naziva estetika. Ideal lepote umnogome zavisi od kulturnog konteksta, a u okviru iste kulture se često menja tokom vremena. ne postoji jedinstveno objasnjenje lepote, a brojni pokušaji definisanja najviše govore o njenoj zagonetnosti.

Jedno je sigurno, lepota osmeha je deo lepote svake ličnosti i ogledalo odgovornosti samih prema sebi.

U stomatološkoj ordinaciji "Fildent" kroz usluge estetske stomatologije, fiksne protetike, mobilne protetike, implantologije, ortodoncije kao i od sada anti age programa pokušaćemo da Vas približimo vašem idealu lepote.

Ukažite nam Vaše poverenje a mi ćemo Vama našu stručnost.
dr Milijan Filipović