Digitalni protokoli

Od 2016. god Fildent prelazi na digitalne protokole.

Skener Rendgen Aplikacija Analiza Analiza 3d printer CNC mašina

To znači da pacijent dobija stomatološki rad od najkvalitetnijih materija za jako kratko vreme, bez gubljenja kvaliteta.

    Ovo se postiže zahvaljujući:
  • dentalnim skenerima
  • digitalnim snimanjem zuba
  • kompjuterskim programima za dizajn i analizu
  • 3d printerima
  • CNC MAŠINAMA

Za razliku od konvencionalne stomatologije gde postupak traje znatno duže i gde su određene faze rada odrađene ljudskom rukom kod digitalne stomatologije greška se svodi na najmanju moguću meru.

Protokol započinje snimanjem zuba, fotografisanjem pacijenta i uzimanjem digitalnog otiska. Nakon toga svi podaci se ubacuju u računar i pacijentu se pravi virtuelni model zuba ili se planira ugradnja implantata. Pacijent može da učestvuje u dizajnu svojih zuba i da vidi kako ce izgledati transformacija. Mašine nakon toga prave privremene ili trajne zube u zavisnosti od slučaja do slučaja.

Pacijent provodi u ordinaciji od 45 min za jedan zub do 6 sati kod komplikovanih intervencija kao npr "ALL on 4" gde pacijent dobija nov zubni niz. Ranije su pacijenti dobijali ovakve radove za 7 do 15 dana tako da je ušteda u vremenu značajna.