CAD/CAM sistemi

CAD/CAM sistemi (Computer Aided Design i Computer-Aided Manufacturing u stomatologiji) predstavljaju oblast stomatologije koja koristi CAD/CAM tehnologiju, a čiji počeci datiraju još iz 1980-ih. Danas se estetska stomatologija i protetika zasnivaju na ovoj tehnologiji. Sam naziv predstavlja skraćenicu reči koje opisuju proces izrade protetske nadoknade od estetskog keramičkog materijala, a koji se odvija kroz kompjutersko dizajniranje i kompjutersku izradu. Lider u proizvodnji CAD/CAM sistema je Sirona.

Glavne prednosti CAD/CAM sistema su visoka preciznost u izradi protetske nadoknade i mogućnost izrade protetske nadoknade u samo jednoj poseti pacijenta.

Proces se sastoji u sledećem: nakon preparacije zuba lekar uz pomoc CEREC kamere vrši trodimenzionalno skeniranje na osnovu koga se dobijaju precizni snimci granica preparacije (granice budućeg zuba). Ova faza je najvažnija jer utiče na preciznost uzrađene protetske nadoknade. Nakon toga pacijent može u prijatnom ambijentu popiti sok i sačekati cementiranje svoje krunice, mosta ili plombe. Za to vreme lekar ubacuje u kompjuter dodatne potrebne podatke u smislu eventualne korekcije te pritiskom na dugme pokreće proces izrade zubne nadoknade. Vreme izrade se krece od 15min do sat vremena. Cementiranje u ustima pacijenta se vrši odmah nakon toga. Usled visoke preciznosti izrađene nadoknade protiče bez ikakvih dodatnih korekcija. Nadoknade mogu biti viniri, inlay, onlay, krunice i mostovi.

U našoj ordinaciji koristimo CEREC blokove koji su izrađeni od trenutno najkvalitetnije keramike. Karakteristični su po tome što se izrađuju u širokom spektru boja što osigurava visoku estetiku i minimum poliranja. Svi materijali su biokompatibilni i klinički testirani.

CAD/CAM sistem u stomatologiji

 

 

CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM CAD/CAM